Brändiuudistus – Miten luodaan yrityksen uutta tarinaa?

Mitä mielikuvia yrityksesi herättää?

Mistä yrityksesi tunnetaan?

Kuinka yrityksesi erottuu kilpailijoista?

Muun muassa nämä kysymykset kiteyttävät hyvin sen, mikä brändi on. Se on markkinoinnilla saavutettu tunnettuus, joka muodostuu muun muassa yrityksen tarinasta ja kilpailijoista erottavista tekijöistä. Se on liiketoiminnan tärkeimpiä työkaluja, jonka ylläpito vaatii huolellisesti toteutettuja markkinointitoimenpiteitä.

Merkittävämpien uudistusten myötä brändi voi tarvita kasvojenkohotusta tai jopa täysin uuden persoonallisuuden. Brändiuudistus tulee tuolloin tehdä tarkkaan harkiten ja perustelluilla syillä. Tyypillisiä tilanteita uudelleenbrändäyksen tarpeille ovat muun muassa:

 • Uusi missio/arvot. Jos yrityksen missio tai arvot tuntuvat vanhentuneen käsiin eikä heijasta enää muuhun liiketoimintaan, on niitä syytä hioa uudelleen.
 • Uuden yleisön houkuttelu. Esimerkiksi uudistamalla brändiä niin, että se houkuttelee nuorempaa sukupolvea asiakkaiksi.
 • Uusi johto. Muutos johtamisessa voi heijastua työnantajabrändiin, mission suuntaan ja yrityksen tavoitteisiin.
 • Yhdistyminen toisen yrityksen kanssa.
 • Uusi lokaatio. Laajentumisessa (tai jopa kansainvälistymisessä) tulee miettiä, kuinka aiemmin paikallisesti toimineen yrityksen tulee muuttaa markkinointia, jotta se tehoaa kohderyhmään myös uudessa lokaatiossa.

Sen sijaan brändiin tylsistyminen, oikotie PR-katastrofista liukenemiseen tai huomionhakuisuus eivät ole perusteltuja lähtökohtia brändiuudistukselle. Sen lisäksi kilpailijan brändin matkiminen on ehdottomasti huono idea – kilpailijoista erottuminenhan on yksi brändin kulmakivistä.

Mitä voi uudistaa?

Brändi koostuu monista aineksista, jotka yhdessä muodostavat yrityksen yksilöllisen tarinan ja erottumistekijät. Uudistus voi kohdistua muutamaan pieneen osaan tai isoihin kokonaisuuksiin, mutta on kuitenkin pidettävä huoli kokonaisuuden säilymisestä. Uudistaa voi muun muassa:

 • Värit
 • Visuaalinen ilme
 • Logo
 • Typografia, fontit
 • Visio
 • Missio
 • Arvot
 • Yrityksen ääni
 • Nimi
 • Slogan
 • Palvelut ja tuotteet
 • Asiakaslupaus

   

Brändiuudistuksen vaiheet

 

Miten brändiuudistus tapahtuu? Vaiheet ovat usein yrityskohtaisia, mutta jokainen brändiuudistus käy ainakin seuraavat vaiheet läpi:

 • Heijastaminen nykyaikaan. Mistä brändiuudistuksen tarpeet tulevat? Kuka olet, mitä teet, mistä sinut tunnetaan, mitä haluat uudistaa? Yrityksellä on lähtökohtana jokin dilemma, joka ratkaistaan brändiuudistuksella. Mikä se on? Nykytilanteen kartoitusta auttaa myös asiakaskyselyn tekeminen, jossa tiedustellaan asiakkaiden mielikuvia yrityksestä.
 • Markkinatutkimus. Onko alalle noussut uusia kilpailijoita? Onko tuotteiden ja palveluiden kysynnässä tullut muutoksia?
 • Mitä uudistetaan? Mitä brändin elementtejä uudistetaan? Miten uudistukset tukevat kokonaisuutta ja ennalleen jääviä elementtejä?
 • Mitkä ovat brändiuudistuksen tavoitteet? Oli kyse sitten esimerkiksi myynnin kasvattamisesta tai mielikuvien muuttamisesta, brändiuudistuksella tulee olla aina konkreettinen ja mitattavissa oleva tavoite.
 • Miten uusi brändi erottuu kilpailijoista?
 • Brändiuudistus esitetään työntekijöille. Kerätään palaute ja varmistetaan että henkilöstö omaksuu uudistuksen. Henkilöstö saadaan innostumaan uudesta brändistä.
 • Julkaisu ja tiedottaminen. Vaikka kyseessä olisi ”vain” uudesta logosta, tulee siitä tiedottaa selkeästi, jotta vältytään mahdollisilta väärinymmärryksiltä.
 • Palaute ja mittaaminen. Uudesta brändistä kerätään palautetta ja seurataan tavoitteiden täyttymistä.

Onnistuneesti tehdyn brändiuudistuksen tunnistaa muun muassa siitä, että:

🏆 Brändiuudistuksen vaatinut dilemma poistuu

🏆 Tavoitteet täyttyvät

🏆 Uusi brändi aiheuttaa tunnereaktiota

🏆 Koko henkilöstö saadaan brändiuudistukseen mukaan.

Uudistus voi olla raskas taakka vain muutaman henkilön harteille. Projektiin voi kuitenkin ottaa ulkopuolisen avun missä vaiheessa tahansa. Käyttämällä markkinointikumppania varmistetaan, että brändiuudistukseen tulee mukaan kaupallista kulmaa.

Tutustu myös näihin blogikirjoituksiin

Blogi

Google selkeyttää arkaluontoisten tapahtumien määritelmää

Google päivittää sopimatonta sisältöä koskevaa käytäntöä: Arkaluontoisten tapahtumien määritelmän selkeyttäminen. Lue täältä mikä muuttuu ja miten se vaikuttaa Google-mainontaan.
Blogi

Top 7 markkinointitrendit vuonna 2024

Aika tutustua vuoden 2024 markkinointirendeihin. Listasimme seitsemän merkityksellisintä – lue täältä koko artikkeli!
Blogi

Näin rakennetaan vaikuttava brändi

Brändi on enemmän kuin pelkät logot ja värit – se on kokonaisvaltainen tarina, joka vaikuttaa kaikkiin yleisöihin. Tämä artikkeli tarjoaa opastusta vaikuttavan brändin rakentamiseen.
Scroll to Top
PALVELUT
Blogi

Google selkeyttää arkaluontoisten tapahtumien määritelmää

Google päivittää sopimatonta sisältöä koskevaa käytäntöä: Arkaluontoisten tapahtumien määritelmän selkeyttäminen. Lue täältä mikä muuttuu ja miten se vaikuttaa Google-mainontaan.