Logon ja yritysilmeen suunnittelu

Uuden logon ja yritysilmeen suunnittelu (tai brändiuudistustapauksessa päivittäminen) on syytä ottaa tosissaan, sillä laadukkaan logon ja yritysilmeen avulla varmistat viestintäsi visuaalisen yhtenäisyyden. Tilatessasi logon ja yritysilmeen visuaalisen suunnittelun toimistosta, jalostuu ensin muistilehtiön kulmaan suherrettu luonnostelma lopulta hiotuksi jalokiveksi seuraavien vaiheiden kautta.

 1. Aloituspalaveri.
  Logon ja yritysilmeen suunnittelu lähtee liikkeelle aloituspalaverista, jossa tutustutaan perusteellisesti yrityksen toimialaan, asiakkaisiin ja markkinoinnin tarpeisiin. Tässä vaiheessa huomioidaan myös logoon ja yritysilmeeseen liittyvät toiveet ja keskustellaan konkreettisista asioista kuten väreistä, muodoista ja tyylistä.

  Koska makuja on monia, aloituspalaverin tarkoitus on selvittää myös, mitä asiakas ei ehdottomasti halua logossa olevan. Täytyy muistaa, että vaikka logoa tehdään asiakkaalle, se edustaa kuitenkin aina ensisijaisesti yritystä.

  Kliseiseltä kuulostava sanonta ”yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa”, pitää logon suunnittelussa paikkaansa. Jos tarve vaatii, saatamme antaa asiakkaalle tehtäväksi etsiä kuvallisia esimerkkejä siitä, mitä hän ei ehdottomasti halua logossa olevan. Tämä helpottaa yhteistyötä tilaajan ja suunnittelijan välillä.
 1. Logon suunnittelu.
  Logon suunnittelu ja luonnosten tekeminen voidaan aloittaa luonnosvihkossa tai suoraan koneella – suunnittelijasta riippuen. Suunnittelun alkutaipaleella saatamme käyttää apuna ns. moodboardin kaltaista kuvakollaasia, josta käy ilmi suunnittelun tunnelma, värit ja muodot.

  Logosuunnittelussa otamme huomioon sen, että logo kestää aikaa ja kertoo toimialasta, sekä on selkeä. Logo voi olla joko abstrakti tai siinä voi olla viittauksia toimialaan. Suunnittelussa otetaan huomioon myös se, että logo toimii eri kokoisena – käytetään sitä sitten ikkunateipeissä tai somen profiilikuvassa

  Alussa logoluonnoksia voi syntyä 4-10 kpl, joista asiakkaalle esitellään 3-5 parasta vaihtoehtoa. Kun asiakas on nähnyt luonnokset, viimeistellään logo. Hyväksytyn logon jälkeen asiakkaalle toimitetaan logopaketti, joka sisältää logon valmiina käyttötiedostona web- ja painolaatuisina.

  Logon värit ja muodot
  Logon värit ja muodot ovat tärkeässä roolissa yrityksen viestinnässä. Ne tukevat sitä, mitä yrityksestä halutaan viestiä: Kuvaako yrityksen tekemistä esimerkiksi seesteisyys, dynaamisuus tai edistyksellisyys?

  Siinä missä pehmeät muodot ovat rauhallisia, viestivät diagonaaliset muodot ja suunnat taasen eteenpäin menevästä, kehittyneestä yrityksestä.

  Myös väreillä voidaan viestiä edellä mainittuja asioita. Yrityksen väreiksi valitaan yleensä 2-3 pääväriä. Niiden rinnalle valitaan apuvärejä, jotka toimivat tukiväreinä päävärien rinnalla; erotellen asioita toisistaan ja tuoden vaihtelua kokonaisuuksiin.
 1. Fonttien valinta.
  Fonttien valinta on yrityksen ilmeen suunnittelussa tärkeässä roolissa. Kuten värit ja muodot, viestivät myös fonttivalinnat yrityksestä.

  Valitsemme logossa ja ilmeessä käytettävät fontit, jotta kokonaisuudesta tulee hallittu. Erilaisia fontteja (ja sen myötä viestimistyylejä!) on saatavilla lukemattomat määrät. Osa niistä maksullisia, osa maksuttomia.
 1. Yritysilmeen graafiset elementit.
  Logon suunnittelun jälkeen syntyvät yrityksen ilmeessä käytettävät elementit. Ne tekevät visuaalisesta ilmeestä tunnistettavan.

  Elementtejä voi käyttää viestintää elävöittämiseen oikeastaan missä kanavassa tai materiaalissa tahansa – aina verkkosivuilta esitteisiin ja somekuviin.
 1. Valokuvat osana yritysilmettä.
  Valokuvilla on erittäin tärkeä rooli yritysilmeessä ja hyviin valokuviin kannattaa ehdottomasti panostaa. Ilmeeseen sopiva, yhtenäinen ja laadukas kuvamaailma tukee visuaalista ilmettä ja toimii myös osana tarinankerrontaa.

  Kuvat voivat olla kuvapankkikuvia tai ammattikuvaajan ottamia. Ammattilaisen ottamat kuvat ovat vakuuttavia ja persoonallisia, kertoen juuri sinun yrityksesi toiminnasta ja tekijöistä.
 1. Yrityksen markkinointimateriaalit.
  Kun visuaalinen ilme on luotu, voidaan sitä hyödyntää erilaisiin markkinointimateriaaleihin. Useimmiten tarvetta ilmenee esim. käyntikorteille, Word-tiedostolle, PowerPoint-pohjalle tai vaikkapa rollupille.

  Kartoitamme asiakaan viestintätarpeet ja suunnittelemme niihin soveltuvat materiaalit elementtejä, värejä ja fontteja hyödyntäen. Näin yhtenäinen visuaalinen ilme toistuu kauttaaltaan ja tunnistettavasti.
 1. Graafinen ohjeisto.
  Kun visuaalinen ilme on valmis, kokoamme sen yksiin kansiin: syntyy graafinen ohjeisto. Ohjeiston tarkoitus on pitää yritysilme yhtenäisenä ja nopeuttaa jatkossa tehtävää suunnittelua. Graafinen ohjeisto sisältää tyypillisesti seuraavat aihealueet:

  – Logon määrittelyt ja käyttöohjeet
  – Värimäärittelyt (rgb ja cmyk)
  – Typografia
  – Graafiset elementit ja niiden käyttö
  – Kuvamaailma ja mahdollinen kuvankäsittely kuviin
  – Erilaiset markkinointimateriaalipohjat (käyntikortit, PowerPoint-pohjat jne.)

 

Onko sinulla tarve uudelle yritysilmeelle?

Toivomme, että yllä oleva tekstimme sai sinut vakuuttumaan huolellisen ilmesuunnittelun tärkeydestä. Siinä, missä erilaiset logogeneraattorit ja Canvan valmiit mallipohjat ihan hauskoja leikkikaluja ovatkin, vaatii vakuuttava yritysilme kuitenkin aina tuekseen huolella koostetun graafisen ohjeiston.

Tutustu myös näihin blogikirjoituksiin

Blogi

Meta kouluttaa tekoälymallejaan käyttäjien sisällöillä – mitä sinun tulisi tietää?

Meta kouluttaa tekoälymallejaan käyttäjien sisällöillä - mitä sinun tulisi tietää?
Blogi

Google selkeyttää arkaluontoisten tapahtumien määritelmää

Google päivittää sopimatonta sisältöä koskevaa käytäntöä: Arkaluontoisten tapahtumien määritelmän selkeyttäminen. Lue täältä mikä muuttuu ja miten se vaikuttaa Google-mainontaan.
Blogi

Top 7 markkinointitrendit vuonna 2024

Aika tutustua vuoden 2024 markkinointirendeihin. Listasimme seitsemän merkityksellisintä – lue täältä koko artikkeli!
Scroll to Top