Modernit ja toimivat verkkosivut – onko teidän verkkosivuillanne nämä asiat kunnossa?

Toimivat verkkosivut ovat yrityksen paras digitaalinen käyntikortti, sillä usein ensimmäinen kohtaamispiste potentiaalisten asiakkaiden kanssa tapahtuu verkossa. Hidas latausaika, epäselvä valikko, puutteelliset ja vanhentuneet sisällöt ja kuvien puute saattavat verkkosivuvierailijasta tuntua luotaan työntäviltä ja saavat herkästi klikkaajan hiiren siirtymään raksin kohdalle. Verkkosivukäyttäjien vakuuttamiseksi onkin tärkeää, että verkkosivut vastaavat nykyajan vaatimuksiin.

Listasimme alle viisi asiakaskokemukseen vaikuttavaa asiaa, jotka verkkosivuja suunnitellessa ja rakentaessa tulee ottaa huomioon:

  1. Käytettävyys ja visuaalisuus

Verkkosivujen ulkoasu ja käytettävyys ovat keskeisiä tekijöitä käyttäjäkokemuksen kannalta. Ensivaikutelma sivuista muodostuu pitkälti niiden visuaalisesta ilmeestä, joka tulisi olla houkutteleva ja miellyttävä silmälle. Pohdi siis millaisen ensivaikutelman haluat verkkosivuillasi antaa. Sivuston navigointijärjestelmän tulisi olla looginen ja helppokäyttöinen, jotta käyttäjät löytävät tarvitsemansa tiedon vaivattomasti. Käyttäjien kärsivällisyys sivustolla pysymiseen heikkenee, jos navigointi on haastavaa ja käytettävyys huono. Varmista myös, että sivujen sisältö on helppolukuista ja selkeästi jäsenneltyä.

Visuaaliseen ilmeeseen vaikuttaa pitkälti brändille määritelty ilme, jota myös verkkosivuston tulee noudattaa brändiä tukien. Erilaisilla elementeillä ja tehosteilla sekä kuvamaailmalla voidaan kuitenkin vahvasti vaikuttaa verkkosivuston ulkoasuun. Käytettävyyttä suunnitellessa täytyy tuntea kohderyhmä, joita verkkosivuilla tavoitellaan sekä tavoite, johon käyttäjät halutaan ohjata. Näin sivuston navigaatio ja rakenne voidaan suunnitella käyttäjälähtöisestä näkökulmasta.

  1. Responsiivisuus ja mobiiliystävällisyys 

Nykyään reilusti yli puolet internetliikenteestä tapahtuu mobiililaitteilla, joten verkkosivujen suunnittelun lähtökohtina on oltava responsiivisuus ja mobiiliystävällisyys.  Mobiiliystävälliset verkkosivut on suunniteltu siten, että ne toimivat saumattomasti erilaisilla mobiililaitteilla, kuten älypuhelimilla ja tableteilla. Niillä on responsiivinen suunnittelu, joka mahdollistaa verkkosivun sisällön mukautumisen eri näyttökokoille ja -muodoille. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että teksti ja kuvat skaalautuvat oikein, navigointi on helppoa ja painikkeet ovat tarpeeksi suuria, jotta niitä on helppo käyttää sormilla. Hyvin suunnitellun sivuston käyttö on helppoa ja miellyttävää kaikilla laitteilla.

Googlen hakutuloksissa mobiiliystävällisyys on yksi tärkeimmistä ranking-tekijöistä, mikä tarkoittaa sitä, että mobiiliystävälliset verkkosivut nousevat korkeammalle hakutuloksissa kuin huonosti optimoidut verkkosivut.

  1. Nopeus 

Nopeudella on iso rooli verkkosivuston menestyksessä. Käyttäjät odottavat verkkosivujen latautuvan nopeasti ja reagoivan nopeasti heidän toimintaansa. Jos verkkosivut latautuvat hitaasti, käyttäjät voivat menettää kärsivällisyytensä ja poistua sivustolta ennen kuin he ovat edes nähneet sen sisältöä.

Lisäksi nopeudella on suora vaikutus käyttäjäkokemukseen, sillä nopeasti ladattavat sivustot ovat miellyttävämpiä käyttää kuin hitaasti ladattavat sivustot. Nopea sivuston latautuminen myös parantaa käyttäjien sitoutumista ja vähentää poistumisprosenttia (bounce rate). Nopealla sivustolla viihdytään pidempään, joka toimii myös edellytyksenä sille, että käyttäjä tilaa sivustolta jotain tai tekee ostopäätöksen helpommin.

Nopeammat verkkosivut sijoittuvat paremmin hakukoneiden hakutuloksissa kuin hitaat verkkosivut. Tämä johtuu siitä, että hakukoneet haluavat tarjota käyttäjilleen parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen, ja nopeasti ladattavat verkkosivut ovat osa tätä kokemusta.

  1. Ajankohtainen ja houkutteleva sisältö

Verkkosivujen sisällöille tärkeää on tietenkin, että sisältö on ajankohtaista, totuudenmukaista sekä informatiivista. Sisällön tulee vastata käyttäjien tarpeisiin ja odotuksiin ja verkkosivun tulisi antaa käyttäjille selkeä käsitys siitä, mitä se tarjoaa ja mitä hyötyä siitä käyttäjälle on. Hakukoneoptimoidulla sisällöllä saadaan parempia hakukonetuloksia, hyvät avainsanat ja hakukoneoptimointi ovat merkittäviä tekijöitä verkkosivun sisällön löydettävyydessä. Sisältöä tulee myös päivittää säännöllisesti ja sitä tulee olla riittävästi, jotta verkkosivu pysyy ajantasaisena ja relevanttina. Päivitetty sisältö auttaa hakukoneoptimoinnissa ja käyttäjien sitoutumisessa verkkosivuun.

Houkuttelevaa sisällöstä tekee sen kohdentaminen käyttäjilleen sekä rikas sisältö, josta käyttäjä saa jotakin lisäarvoa. Visuaalinen asettelu vahvistaa sisällön luettavuutta ja tekee siitä miellyttävämpää lukea. Hyvillä ja persoonallisilla sisällöillä luodaan myös kilpailuetua muihin.

  1. Turvallisuus ja tietosuoja 

Kaikessa verkossa tapahtuvassa liikenteessä jatkuvana trendinä on yksityisyydensuojaus ja verkkopalvelujen turvallisuus. Verkkosivuilla turvallisuutta voidaan lisätä käyttämällä aina SSL/TLS-suojausta, joka takaa, että verkkosivuston ja käyttäjän välillä tapahtuva tiedonsiirto on salattua ja suojattua. Sivuston tulisi suojata käyttäjien henkilökohtaisia tietoja, kuten sähköpostiosoitteita, nimiä, osoitteita ja luottokorttitietoja. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi käyttämällä salausta, käyttäjätunnistusta ja muuta tietojen suojausta sekä rekisteröitymistä vaativilla sivustoilla tulisi käyttäjältä vaatia aina vahvan salasanan luomista. Sivuston päivitykset ovat oleellisia tietoturvan kannalta, sillä päivitykset korjaavat tunnettuja haavoittuvuuksia ja vikoja.

Verkkosivustot, joilla kerätään käyttäjien henkilökohtaisia tietoja, tulisi olla GDPR:n mukaisia ja sieltä tulee löytyä mm. tietosuojaseloste, evästebanneri ja suostumus tietojen keräämiseen. GDPR:n noudattaminen on äärimmäisen suositeltavaa, sillä sen rikkomisesta voi seurata huomattavia sanktioita ja mainehaittaa verkkosivustolle.

Onko uudet verkkosivut ajankohtaisena?


Jos haluat kuulla, millaiset verkkosivut voisimme yrityksellesi luoda, ota rohkeasti yhteyttä myyjiimme!

Tutustu myös näihin blogikirjoituksiin

Blogi

Google selkeyttää arkaluontoisten tapahtumien määritelmää

Google päivittää sopimatonta sisältöä koskevaa käytäntöä: Arkaluontoisten tapahtumien määritelmän selkeyttäminen. Lue täältä mikä muuttuu ja miten se vaikuttaa Google-mainontaan.
Blogi

Top 7 markkinointitrendit vuonna 2024

Aika tutustua vuoden 2024 markkinointirendeihin. Listasimme seitsemän merkityksellisintä – lue täältä koko artikkeli!
Blogi

Näin rakennetaan vaikuttava brändi

Brändi on enemmän kuin pelkät logot ja värit – se on kokonaisvaltainen tarina, joka vaikuttaa kaikkiin yleisöihin. Tämä artikkeli tarjoaa opastusta vaikuttavan brändin rakentamiseen.
Scroll to Top
PALVELUT
Blogi

Google selkeyttää arkaluontoisten tapahtumien määritelmää

Google päivittää sopimatonta sisältöä koskevaa käytäntöä: Arkaluontoisten tapahtumien määritelmän selkeyttäminen. Lue täältä mikä muuttuu ja miten se vaikuttaa Google-mainontaan.